GoogleWorkspace

Security Assessment

Ние извършваме цялостен анализ, като сравняваме вашите практики за сигурност с тези с над 100 бенчмарк най-добри практики. Тази оценка на сигурността гарантира, че Google Workspace средата на вашата организация е съвместима, сигурна и добре защитена от потенциални заплахи. Можем да ви помогнем да засилите сигурността на Google Workspace, защитите чувствителни данни, поддържате устойчиво и съвместимо дигитално работно пространство.

Цели 

Цялостна оценка на сигурността: Извършва се задълбочена оценка на сигурността на Google Workspace средата на организацията, като се сравняват практиките за сигурност на организацията спрямо над 100 бенчмарк най-добри практики за сигурност.

Идентифициране на уязвимости: Идентифицират се потенциални слабости в сигурността на Google Workspace средата, които биха могли да изложат организацията на риск.

Гаранция за съответствие: Подсигурява се, че Google Workspace средата отговаря на стандартите и регламентите на индустрията, защитава чувствителните данни и отговаря на други регулаторни изисквания.

Препоръка и отстраняване: Предоставят се приложими препоръки и стратегии за отстраняване на проблеми, за да се укрепи сигурността на Google Workspace, подобрявайки защитата срещу потенциални заплахи.
 

Резултати:

Доклад за оценка на сигурността: Изготвяме детайлен доклад, който обобщава анализа на сигурността, включително идентифицирани слабости, проблемни области и потенциални рискове.

Документация за съответствие: Предоставяме документация, която доказва съответствието със стандартте на индистрията и регламените, което демонстрира ангажираността на организацията със сигурността на данните и други регулаторни изисквания.

План за подобряване на сигурността: Ние разработваме подробен план за подобрение на сигурността, показващ конкретни стъпки и стратегии за адресиране на идентифицирани уязвимости и слабости в Google Workspace средата.

Персонализиран план за сигурност: Създаваме план за сигурност, съобразен с конкретните нужди на вашата организация, който да ви води при прилагането на препоръчаните мерки за сигурност и най-добри практики, като гарантираме непрекъсната защита.
 

Font,Line,Text,Blue

1. Диагностика

Извършваме задълбочен анализ на вашите бизнес и технически нужди

Yellow,Line,Font

2. Стратегия

Създаваме план, съобразен с вашите изисквания и цели

Circle,Font,Organ

3. Реализация

Осигуряваме безупречно изпълнение на вашия проект 

Имате проект? Свържете се с нас днес

Не е услугата, от която се нуждаете?

Разгледайте и другите услуги на Cloud Office

FinOps

Разберете вашите разходи и как да ги контролирате по-добре в Cloud-a

Научете повече за FinOps →

FinOps

Understand your cost drivers and how to better control your cloud spend

Read more about FinOps →

AppSheet Based Custom Application Development 

Готово приложение за броени дни

Научете повече за AppSheet Based Custom Application Development→

AppSheet Based Custom Application Development 

0 to fully functional applications within days

Read more about AppSheet Based Custom Application Development→

Google Workspace Migration & Setup

От старата ви имейл система към напълно конфигурирана работна среда

Научете повече за Google Workspace Migration & Setup→

Google Workspace Migration & Setup

Legacy office suite to a fully functional Workspace environment

Read more about Google Workspace Migration & Setup→

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

I would like to receive newsletter and other promotional emails.

By clicking here, I state that I have read and understood the terms and conditions.

Font,Text,Brand