DateClear filter
Защитете дигиталните си активи: проактивни оценки на сигурността в Google Workspace

В днешния взаимосвързан и бързо развиващ се дигитален пейзаж, киберсигурността е преминала отвъд рамките на обикновените ИТ въпроси.

Read more
Подобрете изживяването си в Google Workspace: допълнителни услуги от Cloud Office

В днешната конкурентна бизнес среда, наличието на сигурна и ефективна дигитална работна среда е от съществено значение.

Read more
Подобрете изживяването си в Google Workspace: допълнителни пакети за поддръжка

Google Workspace революционизира начина, по който екипите си сътрудничат и изпълняват задачи.

Read more
AI подобрения за срещи и съобщения

Да разгледаме AI пиставките на Google за срещи и съобщения

Read more
Cloud Office печели наградата "Партньор на годината за разширение на Google Cloud за 2024 година в региона на ЕМИА"

София, 9 април — Cloud Office днес обяви, че са получили наградата "Партньор на годината за разширение на Google Cloud за 2024 година в региона на ЕМИА".

Read more
Предизвикателствата на съвременното управление на потребители: Сложност и мащаб

Разбиране и преодоляване на сложностите на днешните системи за управление на потребители

Read more
Денят на Google Cloud идва в България

Историческо събитие с Cloud Office като основен спонсор

Read more
JumpCloud идва в България чрез партньорство с Cloud Office

Ковем бъдещето на IT света: Стратегическият съюз между JumpCloud и Cloud Office

Read more
Усъвършенствайте сътрудничеството през 2024: Подобрете уменията си с 5 курса за Gemini

Бъдете в крак с времето и отключете своя потенциал с тази програма за обучение с Gemini

Read more
Да разберем AI с Cloud Office: Разкриваме потенциала на Gemini

Вижте как Cloud Office използват Gemini, най-новата функция на AI от Google, за да трансформират бизнес пейзажите и да стимулират иновациите.

Read more
Преобразувателна промяна на работните места: Как Google Workspace катализира бизнес растежа и сътрудничеството, разкрито от Forrester

Да вникнем в Google Workspace: Подробно изследване на бизнес ползите и икономическото въздействие от него

Read more
Обширни концепции за генеративения изкуствен интелект за ръководители

В непрекъснато развиващия се технологичен пейзаж генеративният изкуствен интелект (AI) се появява като трансформираща сила. Това обширно ръководство синтезира основните концепции за ръководители, предоставяйки им основни знания.

Read more