GoogleWorkspace

Миграция и настройка

 Ние се извършваме целия процес на миграция, включително прехвърляне на данни, настройка на имейл и потребителско включване, като гарантираме минимално прекъсване и максимална ефективност. Процесът създаден за вашите нужди, подобрява производителността и сътрудничеството в сигурна облачна среда.

Цели

Безпроблемен преход: Осигуряваме плавна миграция към Google Workspace без прекъсвания , включително прехвърляне на данни и настройка на имейл, минимизиране на времето за престой и  върху потребителите.

Ефективно въвеждане на потребителите: Улесняваме навлизането на потребителите чрез предоставяне на обучение и поддръжка, позволявайки им бързо да се адаптират към и да увеличат максимално използването на инструментите на Google Workspace.

Персонализирана конфигурация: Персонализираме Google Workspace, за да отговаря на специфичните нужди и работни потоци на организацията, като оптимизирате производителността и сътрудничеството.

Подобрена сигурност и съответствие: Използваме най-добрите практики за сигурност и мерки за съответствие, за да защитим данните и да гарантираме, че нормативните изисквания са изпълнени в рамките на средата на Google Workspace.

Какво получавате

Пълна миграция: Осигуряваме успешно мигрирана Google Workspace среда, включително имейл, документи и други данни, гарантирайки безпроблемен преход от предишната система.

Он-бординг и обучение на потребителите:  Предоставяме обучителни сесии и материали за ефективно включване на потребителите в платформата Google Workspace, каето им дава възможност да използват ефективно инструментите.

Персонализирана конфигурация на работното пространство: Персонализираме настройките и конфигурациите на Google Workspace, за да съответстват с уникалните изисквания и работни процеси на организацията.

Стабилна сигурност и внедряване на съответствие: Установяваме стабилни мерки за сигурност и осигуряваме пълно съответствие със съответните стандарти в Google Workspace.

Font,Line,Text,Blue

1. Откритие

Ние разбираме вашите бизнес и технически нужди в детайли

Yellow,Line,Font

2. Планиране

 Представяме ви план за адресиране на вашите изисквания

Circle,Font,Organ

3. Изпълнение

Насладете се на бързото изпълнение на проекта
 

Имате проект? Свържете се с нас днес 

Не е услугата, от която се нуждаете?

Открийте и другите услуги на Cloud Office

FinOps

Understand your cost drivers and how to better control your cloud spend

Read more about FinOps →

FinOps

Understand your cost drivers and how to better control your cloud spend

Read more about FinOps →

AppSheet Based Custom Application Development 

0 to fully functional applications within days

Read more about AppSheet Based Custom Application Development→

AppSheet Based Custom Application Development 

0 to fully functional applications within days

Read more about AppSheet Based Custom Application Development→

Data Analytics

Enable your data driven decision making

Read more about Data Analytics→

Data Analytics

Enable your data driven decision making

Read more about Data Analytics→

Get in Touch

I would like to receive newsletter and other promotional emails.

By clicking here, I state that I have read and understood the terms and conditions.

Font,Text,Brand